DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Kontakt:
tel.: 83 355 22 58 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Energetyki Cieplnej

Dział Energetyki Cieplnej prowadzi działalność w zakresie:

- Wytwarzania ciepła
   na podstawie koncesji Nr WCC/955/2762/N/3/2000/RW z dnia 21 grudnia 2000 r.
   zmienioną decyzją nr WCC/955A/2762/W/OLB/2007/MSZ z dnia 5 października 2007 r.
   WCC/955-ZTO/2762/W/OLB/2009/MSZ z dnia 16 lipca 2009 r.

- Przesyłania i dystrybucji ciepła

   na podstawie koncesji Nr PCC/959/2762/W/3/2000/RW z dnia 21 grudnia 2000 r.
   zmienioną decyzją PCC/956A/2762/W/OLB/2007/MSZ z dnia 5 października 2007 r. ,
   PCC/959-ZTO/2762/W/OLB/2009/MSZ z dnia 16 lipca 2009 r.

DEC prowadzi eksploatację Kotłowni Rejonowej przy ul. Polnej o mocy
zainstalowanej 14,5 MW oraz obsługę 90 węzłów wymiennikowych:


   - 42 węzłów dwufunkcyjnych (c.o. i c.u.w.) oraz
   - 48 węzłów jednofunkcyjnych.

Oprócz działalności koncesyjnej pracownicy DEC wykonują tzw. "usługi pozostałe", tj. prace konserwacyjne i remontowe instalacji c.o. i c.w.u. budynków administrowanych przez ADM oraz zewnętrzne zlecenia remontowo - budowlane urządzeń i instalacji energetycznych.

Łączna długość sieci przesyłowych wysokoparametrowych wynosi 9 526,4 m w tym:
- w technologii tradycyjnej 1 140,6 m
- w technologii preizolowanej 8 385,8 m
   zaś sieci cieplne niskoparametrowe stanowią długość 5 930 m, w tym
- 2 391 m wykonanych w technologii tradycyjnej 
- 3 539 m wykonanych w technologii preizolowanej .

 


        ->   
TARYFA DLA CIEPŁA NA ROK 2018 WAŻNA OD 14.12.2018 r

  -> Informacje dla  odbiorców ciepła 2018  -> Założenia układów sterowania.

 

 16.09.2019r.

UWAGA - ODBIORCY CIEPŁA!

Z dn. 16.09.2019r zostają wprowadzone nowe umowy na odbiór ciepła.
Zostały one wprowadzone przy współpracy z Urzędem ochrony konkurencji i konsumenta
Prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim oraz nowym drukiem umowy.

PISMO PRZEWODNIE

NOWY DRUK UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew"

Miło nam poinformować, że w poniedziałek 10.10.2016r. w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale p. Kazimierza Kujdy –
Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz p. Marka Perlińskiego – Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie
została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”.

Planowana całkowita wartość projektu ma wynieść 25.989.026,44 PLN z czego 13.488.325,55 PLN zostanie sfinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt modernizacji
został opracowany przez Gminę Parczew, natomiast Zakłada Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie jest inwestorem przedmiotowej inwestycji oraz zajmuje się jej realizacją
i wdrażaniem.

W wyniku realizacji Projektu zmodernizowana, a w praktyce niemal całkowicie przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Dodatkowo zostanie rozbudowany system
kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada. Ponadto projekt obejmuje także zakupienie nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni oraz kanalizacji.

Zakres modernizacji obejmie m.in. budowę następujących nowych obiektów:

- budynku technicznego

- reaktorów biologicznych

- punktu zlewnego ścieków dowożonych

- budynku transportera osadu odwodnionego oraz pozostałą infrastrukturę

Modernizacja umożliwi również zmianę funkcji technologicznej w następującym zakresie przebudowy: pompownia ścieków surowych, zbiornika ścieków dowożonych, budynku
stacji odwadniania, budynku biurowo-socjalnego, budynku stacji dmuchaw, komory osadu czynnego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, planowanej przebudowie i zakupowi wyposażenia podwyższeniu ulegnie zdolność oczyszczająca obiektu. Modernizacja ma na celu również
usprawnienie eksploatacji i zwiększenie niezawodności działania całego systemu.  Po jej przeprowadzeniu, oczyszczalnia będzie spełniała wymogi Dyrektyw Unijnych dotyczących
jakości oczyszczania ścieków. Ukończenie Inwestycji planowane jest na I kwartał 2019r.

Oczyszczalnia ścieków w Parczewie - Film

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje że będzie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej w miejscowości Jasionka:

W dniu 17.02.2020r. w godz 8:00-15:00 - Jasionka I
W dniu 18.02.2020r. w godz 8:00-15:00 - Jasionka II
W dniu 19.02.2020r. w godz 8:00-15:00 - Jasionka III i Folwark

 ->  OGŁOSZENIE O PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ JASIONKA

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 2020


          ->  Miasto Parczew obowiązujący od 01.01.2020r.                           HARMONOGRAM 
          ->  Wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2020r. cz.1           HARMONOGRAM
          ->  Wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2020r. cz.2           HARMONOGRAM

          ->  Wioski Gminy Siemień obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM 1
 
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2020r. - posesje jednorodzinne 1
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2020r. - posesje jednorodzinne 2

          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2020r. - posesje wielorodzinne i niezamieszkałe 1
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2020r. - posesje wielorodzinne i niezamieszkałe 2

          ->  Wioski Gminy Milanów obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM

          ->  Wioski Gminy Dębowa Kłoda 1 obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM
          ->  Wioski Gminy Dębowa Kłoda 2 obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM
          ->  Wioski Gminy Dębowa Kłoda 3 obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAMODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2019r.23.12.2019

TARYFA DLA CIEPŁA 2020r.10.10.2019

PISMO PRZEWODNIE
Oczyszczalnia ścieków w Parczewie - Film

30.09.2019

Zakład Usług Komunalnych informuje że od 30.09.2019 r. dział Wodociągów został przeniesiony do nowego budynku na terenie
miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Siemieńskiej 18.
Nr. telefonu do działu: 83 355 12 77

 

16.09.2019r.

UWAGA - ODBIORCY CIEPŁA!

Z dn. 16.09.2019r zostają wprowadzone nowe umowy na odbiór ciepła.
Zostały one wprowadzone przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim oraz nowym drukiem umowy.

PISMO PRZEWODNIE

NOWY DRUK UMOWY


09.09.2019r.

UWAGA - ODPADY WIELKOGABARYTOWE


   Zakład Usług Komunalnych sp z o.o. informuje że od dnia 9 września 2019r przyjmuje ponownie odpady wielkogabarytowe od mieszkańców Miasta i Gminy Parczew.
UWAGA

 -> TARYFA WODNA - WCHODZI W ŻYCIE 01.02.2019r.

->   TARYFA DLA CIEPŁA NA ROK 2018 WAŻNA OD 14.12.2018 r

-> Informacje dla  odbiorców ciepła 2018

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie z terenu miasta Parczew raz w miesiącu odbierany jest popiół (miesiące zimowe) oraz odpady biodegradowalne (miesiące letnie).

Wymienione odpady odbierane są w każdy pierwszy piątek miesiąca wg harmonogramu:

- POPIÓŁ odbierany jest w okresie od 1 października do 30 kwietnia

- ODPADY BIODEGRADOWALNE  odbierane są w okresie od 1 maja do 30 września.

W wyznaczonych okresach zarówno popiół jak i odpady biodegradowalne należy gromadzić w pojemniku luzem i nie można łączyć ich z odpadami innego typu. W okresach nie objętych zbiórką, odpady takie można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajdującego się na bazie ZUK przy ul Piwonia 73 w Parczewie.

Jednocześnie informujemy, że pojemniki przeznaczone do zbiórki popiołu i odpadów biodegradowalnych można wypożyczyć w ZUK Parczew po okazaniu dowodu tożsamości. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 83 355 12 69.

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie  prosi o podpisywanie pojemników na odpady komunalne

numerem domu, w przypadku niepodpisanego pojemnika odpady mogą być nie zabrane.

Uwaga: 

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Zmienione zostały numery telefonów do poszczególnych działów:

CENTRALA TELEFONICZNA         83 355 12 66

 INFORMACJE O WYMAGANYCH POJEMNIKACH NA ODPADY KOMUNALNE

 

    ->   Informacja

 INFORMACJA

Biuletyn Informacji Publicznej jest już dostępny KLIKNIJ TU Wszelkie informacje będą sukcesywnie dodawane.

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ WODOCIĄGI

 

 

Kontakt:
tel.: 83 355 12 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział Wodociągi

Dział Wodociągów prowadzi działalność:

 Na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia
 w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (Decyzja Nr TI-7015/40/02)

Eksploatacja

Eksploatowane są cztery Ujęcia Wody na terenie Gminy Parczew:

1. Dla miasta Parczewa i okolic - SUW o wydajności 210 m3/godz,
    które dostarcza wodę dla miasta Parczew oraz okolicznych miejscowości
    tj.: Królewski Dwór, Wierzbówka, Jasionka, Siedliki, Sowin, Laski, Brudno,
    Koczergi,Szytki.

2. Na potrzeby Straży Pożarnej i MOSiR - UW (stadion) o wydajności
    25 m3/godz.

3. Dla miejscowości Tyśmienica - SUW we wsi Tyśmienica o wydajności
    35 m3/godz.

4. Dla miejscowości Przewłoka i okolic - SUW o wydajności 35 m3/godz,
    które dostarcza wodę dla wsi Przewłoka, Wola Przewłocka, Zaniówka, Welin.

    Spółka obsługuje sieć wodociągową o średnicach od 300 mm do 63 mm
    o łącznej długości 94,7 km oraz przyłącza wodociągowe w ilości 2.697 szt.
    o łącznej długości 47,4 km.

    Cała sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza) wraz przyłączami
    wodociągowymi ma długość 142,1 km.

 

TARYFA WODNA - WCHODZI W ŻYCIE 01.02.2019r.

 - PROCEDURY WODNO - KANALIZACYJNE

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2011.

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2012.

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2013.

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2014.

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2016 - ujęcie Parczew. 

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2016 - ujęcie Tyśmienica. 

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2016 - ujęcie Wola Przewłocka. 

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2019 - ujęcie Parczew. 

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2019 - ujęcie Tyśmienica. 

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2019 - ujęcie Wola Przewłocka. 

 

CENNIKI

           Dział Administracji Domów Mieszkalnych

           Dział Energetyki Cieplnej


           ->   TARYFA DLA CIEPŁA 2020r.
           ->   Wykaz opłat dodatkowych za czynności związane z dostarczaniem ciepła.                   

   
        Dział Wodno-Kanalizacyjny

            ->  Taryfa wodna 2018

            ->   Wykaz opłat na wybrane usługi wodno - kanalizacyjne nie ujęte w taryfie opłat za wodę i ścieki.

           Dział Komunalny  

           Zakład Usług Komunalnych informuje że od 1 czerwca 2018 r. za niekompletne zużyte elektroodpady
           (np. lodówki bez agregatów oraz parowników, telewizory crt bez cewek, sprzęty z obciętymi kablami lub inne elektroodpady w częściach)
           oraz zużyte tonery przywożący ponosi opłatę w wysokości 10 zł netto/szt.
           Za zużyte świetlówki opłata wynosi 1 zł netto/szt
           Zużyte opony są przyjmowane w cenie 5 netto zł /szt - tylko opony samochodów osobowych

      -> Cennik usług oczyszczania obowiązujący od 01.07.2019r
          dla Miasta i Gminy Parczew oraz Gminy Jabłoń i Siemień
      -> Cennik usług oczyszczania obowiązujący od 01.07.2019r
          dla Gminy Sosnowica oraz Gminy Uścimów

       ->  Cennik usług oczyszczania obowiązujący od 01.08.2018r dla firm w Gminach Sosnowica oraz Uścimów
       -> Cennik usług transportu odpadów wielkogabarytowych w mieście Parczew - obowiązujący od 2014r.

           Obsługa Techniczna i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

 

           ->   Tu ściągniesz program Adobe Reader - konieczny do odczytania plików

 

 

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH

Kontakt:
tel.: 83 355 22 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Dział ADM zajmuje się obsługą zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych gminy Parczew oraz zasobami mieszkaniowymi 26 Wspólnot Mieszkaniowych, tj.: obsługa 45 budynków, w tym: 664 mieszkań, w których zamieszkuje 1.665 mieszkańców.

Dla w\w budynków Spółka (ADM) zapewnia:

- obsługę administracyjną;
- utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków;
- ochronę techniczną i sprawne funkcjonowanie instalacji
  i urządzeń wspólnego użytku.