ZUK

DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Kontakt:
tel.: 83 355 22 58 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Energetyki Cieplnej

Dział Energetyki Cieplnej prowadzi działalność w zakresie:

- Wytwarzania ciepła
   na podstawie koncesji Nr WCC/955/2762/N/3/2000/RW z dnia 21 grudnia 2000 r.
   zmienioną decyzją nr WCC/955A/2762/W/OLB/2007/MSZ z dnia 5 października 2007 r.
   WCC/955-ZTO/2762/W/OLB/2009/MSZ z dnia 16 lipca 2009 r.

- Przesyłania i dystrybucji ciepła

   na podstawie koncesji Nr PCC/959/2762/W/3/2000/RW z dnia 21 grudnia 2000 r.
   zmienioną decyzją PCC/956A/2762/W/OLB/2007/MSZ z dnia 5 października 2007 r. ,
   PCC/959-ZTO/2762/W/OLB/2009/MSZ z dnia 16 lipca 2009 r.

DEC prowadzi eksploatację Kotłowni Rejonowej przy ul. Polnej o mocy
zainstalowanej 14,5 MW oraz obsługę 90 węzłów wymiennikowych:


   - 46 węzłów dwufunkcyjnych (c.o. i c.u.w.) oraz
   - 56 węzłów jednofunkcyjnych.

Oprócz działalności koncesyjnej pracownicy DEC wykonują tzw. "usługi pozostałe", tj. prace konserwacyjne i remontowe instalacji c.o. i c.w.u. budynków administrowanych przez ADM oraz zewnętrzne zlecenia remontowo - budowlane urządzeń i instalacji energetycznych.

Łączna długość sieci przesyłowych wysokoparametrowych wynosi 10 294,4 m w tym:
- w technologii tradycyjnej 900,6 m
- w technologii preizolowanej 9 391,8 m
   zaś sieci cieplne niskoparametrowe stanowią długość 4 967 m, w tym
- 1 316 m wykonanych w technologii tradycyjnej 
- 3 651 m wykonanych w technologii preizolowanej.

 

 

29.12.2020r.


    -> Informacja o wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła 2021

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3913,Taryfy-opublikowane-w-2020-r.html
http://bip.ure.gov.pl/download/3/13048/ParczewZakladUslugKomunalnych.pdf


23.12.2019

TARYFA DLA CIEPŁA 2020r.

Informacja dla odbiorców ciepła.pdf

  -> Założenia układów sterowania.

 

 16.09.2019r.

UWAGA - ODBIORCY CIEPŁA!

Z dn. 16.09.2019r zostają wprowadzone nowe umowy na odbiór ciepła.
Zostały one wprowadzone przy współpracy z Urzędem ochrony konkurencji i konsumenta
Prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim oraz nowym drukiem umowy.

PISMO PRZEWODNIE

NOWY DRUK UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

UWAGA:

W związku z powstałą awarią na sieci wodociągowej na ul. Polnej w dniu 05.11.2021r. w godzinach od 7:30 do 13:00 nastąpi czasowy brak dostawy wody w blokach: Polna 36C, Polna 61, Polna 69 i Polna 69A


Odpowiedź na interpelację p. Łukasza Gołąba dot. dotychczasowych inwestycji ZUK w sieć wodociągową, wymiany najstarszych i najbardziej awaryjnych odcinków sieci oraz informacja o płukaniu sieci wodociągowej w latach 2008-2020.


          -> Pismo dotyczące sieci wodociągowej
 
        ->  Odpowiedź na interpelację
 

  

 
28.06.2021r.


    -> HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI 2021


18.06.2021r.

  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie uprzejmie informuje że:
w dniach 23-24 czerwca 2021r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Postój związany jest z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi i remontowymi na instalacji technologicznej ciepłowni.
 Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

 


  02.06.2021


 ->  Ogłoszenie o pracach remontowych na przepompowni ścieków ul. 1 Maja .pdf

 

     ->  WYNIKI PARAMETRÓW WODY UZDATNIONEJ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PARCZEWIE 2020r.


29.12.2020r.


    -> Informacja o wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła 2021

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3913,Taryfy-opublikowane-w-2020-r.html
http://bip.ure.gov.pl/download/3/13048/ParczewZakladUslugKomunalnych.pdfUWAGA

Zapraszamy po odbiór kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Parczew na 2021 r.
Kalendarze dostępne w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Piwonia 73 - pokój nr 1 i kasa.          ->  Miasto Parczew obowiązujący od 01.01.2021r.                           HARMONOGRAM 
          ->  Wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2021r. cz.1           HARMONOGRAM
          ->  Wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2021r. cz.2           HARMONOGRAM


 

 

 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie otrzymał nominację do akcji #GASZYNCHALLENGE od Burmistrza Parczewa. Spółka swoją pomoc kieruje do 11-sto miesięcznego Jasia z miejscowości Karczmiska z woj. lubelskiego chorego na zespół Aperta. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na operację ratującą życie Jasia w klinice w USA .Zachęcamy wszystkich do pomocy małemu Jasiowi.
Link do zbiórki dla Jasia: https://www.siepomaga.pl/jasio
Do przyłączenia się do akcji ZUK nominuje następujące przedsiębiorstwa:
1. Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie;
2. Bosch Service Konrad Bronikowski;
3. Zakład Piekarniczy Marta Lipka;


16.03.2020r.

 

 UWAGA

Dostępne są dwa dodatkowe numery telefonów dotyczące awarii wodno-kanalizacyjnych oraz zgłaszania stanów wodomierzy:

* Zgłaszanie stanów wodomierzy: 515-187-478, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłaszanie awarii wodno - kanalizacyjnych i stanów wodomierzy w godz. 7-15.00 tel.: 83-355-12-77 lub 515-187-478
 
Zgłaszanie awarii kanalizacyjnych po godz. 15.00 oraz w niedziele i święta: 509-480-782

13.03.2020r.
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONOWIRUSA


KOMUNIKAT PREZESA ZUK
INFORMACJA

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew"

Miło nam poinformować, że w poniedziałek 10.10.2016r. w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale p. Kazimierza Kujdy –
Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz p. Marka Perlińskiego – Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie
została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”.

Planowana całkowita wartość projektu ma wynieść 25.989.026,44 PLN z czego 13.488.325,55 PLN zostanie sfinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt modernizacji
został opracowany przez Gminę Parczew, natomiast Zakłada Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie jest inwestorem przedmiotowej inwestycji oraz zajmuje się jej realizacją
i wdrażaniem.

W wyniku realizacji Projektu zmodernizowana, a w praktyce niemal całkowicie przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Dodatkowo zostanie rozbudowany system
kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada. Ponadto projekt obejmuje także zakupienie nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni oraz kanalizacji.

Zakres modernizacji obejmie m.in. budowę następujących nowych obiektów:

- budynku technicznego

- reaktorów biologicznych

- punktu zlewnego ścieków dowożonych

- budynku transportera osadu odwodnionego oraz pozostałą infrastrukturę

Modernizacja umożliwi również zmianę funkcji technologicznej w następującym zakresie przebudowy: pompownia ścieków surowych, zbiornika ścieków dowożonych, budynku
stacji odwadniania, budynku biurowo-socjalnego, budynku stacji dmuchaw, komory osadu czynnego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, planowanej przebudowie i zakupowi wyposażenia podwyższeniu ulegnie zdolność oczyszczająca obiektu. Modernizacja ma na celu również
usprawnienie eksploatacji i zwiększenie niezawodności działania całego systemu.  Po jej przeprowadzeniu, oczyszczalnia będzie spełniała wymogi Dyrektyw Unijnych dotyczących
jakości oczyszczania ścieków. Ukończenie Inwestycji planowane jest na I kwartał 2019r.

Oczyszczalnia ścieków w Parczewie - Film
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 2020

 

          ->  Wioski Gminy Siemień obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM 1
 
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2020r. - posesje jednorodzinne 1
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2020r. - posesje jednorodzinne 2

          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2020r. - posesje wielorodzinne i niezamieszkałe 1
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2020r. - posesje wielorodzinne i niezamieszkałe 2

          ->  Wioski Gminy Milanów obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM

          ->  Wioski Gminy Dębowa Kłoda 1 obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM
          ->  Wioski Gminy Dębowa Kłoda 2 obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM
          ->  Wioski Gminy Dębowa Kłoda 3 obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM


23.12.2019

TARYFA DLA CIEPŁA 2020r.10.10.2019

PISMO PRZEWODNIE
Oczyszczalnia ścieków w Parczewie - Film

30.09.2019

Zakład Usług Komunalnych informuje że od 30.09.2019 r. dział Wodociągów został przeniesiony do nowego budynku na terenie
miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Siemieńskiej 18.
Nr. telefonu do działu: 83 355 12 77

 

16.09.2019r.

UWAGA - ODBIORCY CIEPŁA!

Z dn. 16.09.2019r zostają wprowadzone nowe umowy na odbiór ciepła.
Zostały one wprowadzone przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Prosimy o zapoznanie się z pismem przewodnim oraz nowym drukiem umowy.

PISMO PRZEWODNIE

NOWY DRUK UMOWYUWAGA

 -> TARYFA WODNA - WCHODZI W ŻYCIE 01.02.2019r.

 

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie z terenu miasta Parczew raz w miesiącu odbierany jest popiół (miesiące zimowe) oraz odpady biodegradowalne (miesiące letnie).

Wymienione odpady odbierane są w każdy pierwszy piątek miesiąca wg harmonogramu:

- POPIÓŁ odbierany jest w okresie od 1 października do 30 kwietnia

- ODPADY BIODEGRADOWALNE  odbierane są w okresie od 1 maja do 30 września.

W wyznaczonych okresach zarówno popiół jak i odpady biodegradowalne należy gromadzić w pojemniku luzem i nie można łączyć ich z odpadami innego typu. W okresach nie objętych zbiórką, odpady takie można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajdującego się na bazie ZUK przy ul Piwonia 73 w Parczewie.

Jednocześnie informujemy, że pojemniki przeznaczone do zbiórki popiołu i odpadów biodegradowalnych można wypożyczyć w ZUK Parczew po okazaniu dowodu tożsamości. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 83 355 12 69.

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie  prosi o podpisywanie pojemników na odpady komunalne

numerem domu, w przypadku niepodpisanego pojemnika odpady mogą być nie zabrane.

Uwaga: 

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Zmienione zostały numery telefonów do poszczególnych działów:

CENTRALA TELEFONICZNA         83 355 12 66

 INFORMACJE O WYMAGANYCH POJEMNIKACH NA ODPADY KOMUNALNE

 

    ->   Informacja

 INFORMACJA

Biuletyn Informacji Publicznej jest już dostępny KLIKNIJ TU Wszelkie informacje będą sukcesywnie dodawane.

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ WODOCIĄGI

 

 

Kontakt:
tel.: 83 355 12 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział Wodociągi

Dział Wodociągów prowadzi działalność:

 Na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia
 w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (Decyzja Nr TI-7015/40/02)

Eksploatacja

Eksploatowane są cztery Ujęcia Wody na terenie Gminy Parczew:

1. Dla miasta Parczewa i okolic - SUW o wydajności 210 m3/godz,
    które dostarcza wodę dla miasta Parczew oraz okolicznych miejscowości
    tj.: Królewski Dwór, Wierzbówka, Jasionka, Siedliki, Sowin, Laski, Brudno,
    Koczergi,Szytki.

2. Na potrzeby Straży Pożarnej i MOSiR - UW (stadion) o wydajności
    25 m3/godz.

3. Dla miejscowości Tyśmienica - SUW we wsi Tyśmienica o wydajności
    35 m3/godz.

4. Dla miejscowości Przewłoka i okolic - SUW o wydajności 35 m3/godz,
    które dostarcza wodę dla wsi Przewłoka, Wola Przewłocka, Zaniówka, Welin.

    Spółka obsługuje sieć wodociągową o średnicach od 300 mm do 63 mm
    o łącznej długości 94,7 km oraz przyłącza wodociągowe w ilości 2.697 szt.
    o łącznej długości 47,4 km.

    Cała sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza) wraz przyłączami
    wodociągowymi ma długość 142,1 km.

 

TARYFA WODNA - WCHODZI W ŻYCIE 01.02.2019r.

 - PROCEDURY WODNO - KANALIZACYJNE

 

WYNIKI PARAMETRÓW WODY UZDATNIONEJ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PARCZEWIE 2020r.

 

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2019 - ujęcie Parczew. 

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2019 - ujęcie Tyśmienica. 

- Ocena obszarowa jakości wody gminy Parczew na rok 2019 - ujęcie Wola Przewłocka. 

 

CENNIKI

           Dział Administracji Domów Mieszkalnych

           Dział Energetyki Cieplnej


           ->   TARYFA DLA CIEPŁA 2020r.
           ->   Wykaz opłat dodatkowych za czynności związane z dostarczaniem ciepła.                   

   
        Dział Wodno-Kanalizacyjny

            ->  Taryfa wodna 2018
            -> Cennik usług oczyszczania płynnego obowiązujący od 01.06.2020r.

            ->   Wykaz opłat na wybrane usługi wodno - kanalizacyjne nie ujęte w taryfie opłat za wodę i ścieki.

           Dział Komunalny  

           Zakład Usług Komunalnych informuje że od 1 czerwca 2018 r. za niekompletne zużyte elektroodpady
           (np. lodówki bez agregatów oraz parowników, telewizory crt bez cewek, sprzęty z obciętymi kablami lub inne elektroodpady w częściach)
           oraz zużyte tonery przywożący ponosi opłatę w wysokości 10 zł netto/szt.
           Za zużyte świetlówki opłata wynosi 1 zł netto/szt
           Zużyte opony są przyjmowane w cenie 5 netto zł /szt - tylko opony samochodów osobowych

   

  -> Cennik usług oczyszczania obowiązujący od 01.07.2020r
          dla Miasta i Gminy Parczew oraz Gminy Jabłoń i Siemień
      -> Cennik usług oczyszczania obowiązujący od 01.07.2019r
          dla Gminy Sosnowica oraz Gminy Uścimów

       -> Cennik usług oczyszczania płynnego obowiązujący od 01.06.2020r.

       ->  Cennik usług oczyszczania obowiązujący od 01.08.2018r dla firm w Gminach Sosnowica oraz Uścimów
       -> Cennik usług transportu odpadów wielkogabarytowych w mieście Parczew - obowiązujący od 2014r.

           Obsługa Techniczna i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

 

           ->   Tu ściągniesz program Adobe Reader - konieczny do odczytania plików

 

 

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH

Kontakt:
tel.: 83 355 22 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Dział ADM zajmuje się obsługą zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych gminy Parczew oraz zasobami mieszkaniowymi 26 Wspólnot Mieszkaniowych, tj.: obsługa 45 budynków, w tym: 664 mieszkań, w których zamieszkuje 1.665 mieszkańców.

Dla w\w budynków Spółka (ADM) zapewnia:

- obsługę administracyjną;
- utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków;
- ochronę techniczną i sprawne funkcjonowanie instalacji
  i urządzeń wspólnego użytku.