EBOK

Informacje o należnościach, wpłatach i odczytach są dostępne w EBOK na stronie
   https://ebok.wodkan.pl/Parczew.

Zakładka 'Rejestracja' umożliwia samodzielną rejestrację do EBOK-a

WNIOSKI HARMONOGRAMY

           Dział Administracji Domów Mieszkalnych

           Dział Energetyki Cieplnej


           ->    Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

           ->    Zlecenie na dostarczanie ciepła / Zmianę mocy zamówionej

           Dział Wodociągowy

           ->    Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

           ->   Zlecenie budowy przyłącza

              

          Dział Kanalizacji Sanitarnej

          Dział Komunalny

 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 2020

 


UWAGA

Zapraszamy po odbiór kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Parczew na 2021 r.
Kalendarze dostępne w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Piwonia 73 - pokój nr 1 i kasa.          ->  Miasto Parczew obowiązujący od 01.01.2021r.                           HARMONOGRAM 
          ->  Wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2021r. cz.1           HARMONOGRAM
          ->  Wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2021r. cz.2           HARMONOGRAM


          ->  Wioski Gminy Siemień obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM 1


 
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2021r. - posesje jednorodzinne  
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2021r. - posesje wielorodzinne i niezamieszkałe
          ->  Wioski Gminy Jabłoń Zasady segregacji

 

          ->  Wioski Gminy Milanów obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM


          ->  FIRMY Gminy Sosnowica - firmy obowiązujący od 01.01.2019r
          ->  WIOSKI Gminy Sosnowica - firmy obowiązujący od 01.01.2019r
      

          ->  FIRMY Gminy Uścimów - firmy obowiązujący od 01.01.2019r 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNE INFORMACJE

         ->  NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOUNALNYCH 2018

          Obsługa Techniczna i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

           ->  Tu ściągniesz program Adobe Reader - konieczny do odczytania plików

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew

NIP: 539-000-26-98

REGON: 030094147

Informacje o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616/79
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew NIP: 539-000-26-98 REGON: 030094147

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 83 355 12 68 lub 
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Plik do pobrania

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

 

 

 
02.12.2021
 
Przetarg:

    "Dostawa oleju napędowego oraz benzyn na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Parczewie"

Identyfikator postępowania na stronie miniportal.uzp.gov.pl
    34008952-7510-490f-9623-4b9554575406

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
    2021/BZP 00296486/01
 
 
 
 

 

29.06.2021


    ->  Informacja o wyborze oferty.pdf

 

 

 

 

27.05.2021


    ->  Informacja o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf

    ->  Informacja o ZMIANIE TERMINU składania i otwarcia ofert.pdf02.06.2021


 ->  Ogłoszenie o pracach remontowych na przepompowni ścieków ul. 1 .pdf


27.05.2021


    ->  Przetarg na zakup i dostawę pojemników SM-120
    ->  Informacja dot. postępowania przetargowego.pdf   
    ->  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    ->  Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx
    ->  Załącznik Nr 2 JEDZ.doc

    ->  Załącznik Nr 3 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej1.doc
    ->  Załącznik nr 4 Wzór umowy.docx

    ->  Załącznik Nr 5 Ilości i rodzaje pojemników.doc
    ->  Załącznik Nr 6 Oświadczenie RODO.doc
    ->  Pytania i odpowiedzi z dn. 27.05.2021.pdf   

 

 

11.12.2020

    ->  Informacja z otwarcia ofert i wybór najlepszej oferty 

 

15.10.2020

    ->  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE 

20.02.2019

Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


07.02.2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie

Ogłoszenie nr 54 z dn. 07.02.2019r. o zmianie ogłoszenia nr 50

  -> Informacje dla  odbiorców ciepła 2018

28.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Informacja o otwarciu ofert.pdf

27.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Ogłoszenie z dn. 26.11.2018r. o zmianie ogłoszenia nr 646464-N-2018.pdf

26.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.11.2018r.


Odpowiedzi_3.pdf
Zał nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków korekta z dn. 26.11.2018.doc

23.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Odpowiedzi na zapytania z dnia 16.11.2018r. zapytania z dn. 19.11.2018r. oraz zapytania z dn. 20.11.2018r.

Odpowiedzi_2.pdf
Rysunek uzupełniający - profil sieci.pdf

Decyzja-ZDP.pdf


20.11.2018

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.11.2018r. zapytania z dn. 14.11.2018r. oraz zapytania z dn. 15.11.2018r.

Odpowiedzi.pdf

09.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Dokumentacja Przetargowa

Ogłoszenie nr 646464.pdf
SIWZ-bud  kanalizacji sanit  w Wierzbówce i ul  Lipowej _4_.pdf
zał_nr_1-formularz ofertowy.pdf
zał nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków.pdf

zał. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

zał  nr 4  grupa kapitałowa.pdf
zał. nr 5-wykaz robót.pdf
zał  nr 6- Wzór Umowy -kan  san  w Wierzbówce i ul  Lipowa _3_.pdf

Dokumentacja Techniczna

STWiOR.pdf
Przedmiar robót.pdf
PB_SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ_WIERZBÓWKA.pdf

29.10.2018

Zaproszenie do skłądania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
za rok obrotowy 2018 i 2019

Zaproszenie.pdf

10.08.2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup pojazdu specjalistycznego

Rozstrzygniecie_przetargu.pdf

30.07.2018

Informacja o otwarciu ofert dotyczących przetargu na zakup pojazdu specjalistycznego

Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_WUKO.pdf

17.07.2018

Przetarg na zakup pojazdu specjalistycznego

Ogłoszenie nr 589959_zakup_pojazdu_specjalistycznego.pdf

SIWZ_zakup_pojazdu_specjalistycznego.pdf

Zal. nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow.pdf

Zal. nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc

Zal. nr 4a-Oswiadczenie o grupie kapitalowej.pdf

Zal. nr 4a-Oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc

Zal. nr 4b-Oswiadcznie o grupie kapitalowej.pdf

Zal. nr 4b-Oswiadcznie o grupie kapitalowej.doc

Zal. nr 6 - wzor umowy.pdf

Zal. nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

Zal. nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

Zal. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

Zal. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc

Zal. nr 5   -  Wykazu dostaw.pdf

Zal. nr 5   -  Wykazu dostaw.docx

 

07.06.2018

Dział Energetyki Cieplnej
Przetarg na zakup miału

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, WRAZ Z BUDOWĄ  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZEW

09.08.2017

Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, wraz z budowąsieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parczew". Część I "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Parczew".

29.06.2017

Zawiadomenie o wyborze oferty dotyczącej: Budowy sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków przy ulicy 11 Listopada w Parczewie.

05.06.2017

Zarzadzenie - powolanie komisji przetargowej.pdf
Protokol z otwarcia ofert przetargu na ROBOTY BUDOWLANE MOD. OCZ. S. WRAZ Z BUD.SIECI KAN. SANIT. W M. PARCZEW.pdf
Zestawienie zlozonych ofert.pdf
lista obecnosci.pdf

26.05.2017

Zmina SIWZ z dn. 26.05.2017.docx
SIWZ Oczyszczalnia  Kanalizacja- aktualizacjia z dn  26.05.2017.doc
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia z dn. 26.05.2017.pdf

1. Projekt Budowlano Wykonawczy aktualizacja 26-05-2017.rar
2. Projekt Wykonawczy 26-05-2017.rar
3. STWiOR aktualizacja 26-05-2017.rar
4. Zalaczniki 12 i 12a i 13  26-05-2017.rar

15.05.2017

Parczew parter ze ścianą wodną
Parczew wyposażenie przedmiar - akualizacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 4
Odpowiedz na zapytania z dnia 19.04.2017r.

28.04.2017
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

18.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedź do zapytania z dnia 12.04.2017

Odpowiedź do zapytania z dnia 11.04.2017


11.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu z dn. 10.04.2017 r.

Pytania z dn. 03.04.2017 r. i odpowiedzi

Dodatkowe przedmiary

05.04.2017  

Wyjaśnienie do zapytania z dni. 29.03.2017 r.

03.04.2017  

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dni. 21.03.2017 r.

Wezwanie do przystąpienia do odwołania z dn. 03.04.2017 r.

03.04.2017 

Zapytanie z dnia 03.04.2017 r.  

Wyjaśnienie z dnia 03.04.2017 r. 

27.03.2017


Ogłoszenie nr 51769 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.
Parczew: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Parczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dokumentacja Techniczna Część I

Dokumentacja Techniczna Część II

Dokumentacja Przetargowa


16.02.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: "Specjalista ds. inwestycji wod-kan" 


31.01.2017

Zawiadomienie o   wyborze oferty :Pełnienie usługi nadzoru"

18.01.2017

Protokół z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego na "Pełnienie usługi Menadżera projektu przy realizacji Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"  str.1,

str. 2,

str 3,

str. 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

11.01.2017

Protokół z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego na "Pełnienie usługi Nadzoru nwestorskiego nad realizacją Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" 

 

02.01.2017

Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi Menadżera Projektu przy realizacji projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Zalacznik nr 1  OFERTA 

Zalacznik nr 2  ZAKRES

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie

Zalacznik nr 4 Wykaz uslug

Zalacznik nr 5 UMOWA MENADZER

Oferta menadżer wersja edytowalna

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie edytowalne

Zalacznik nr 4 Wykaz uslug edytowalne

 

23.12.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg na: "Pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Zakres nadzoru

Załącznik 3 - Oświadczenie

Załącznik 4 - Umowa

Oświadczenie zaktualizowane

 

22.12.2016 r.

Zakład Usług Komunalnych zaprasza na przetarg: "Remont instalacji zabezpieczającej kotła WR -5 zgodny z dokumentacją uzgodnioną w UDT". 

Ogłoszenie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty

 

14.12.2016 r.

Zakład Usług Komunalnych zaprasza na przetarg  "Zakup i dostawa koparko-ładowarki"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik 1 - Formularz oferty

Zalacznik 1a- Oferta cennika usług serwisowych i części podlegających wymianie w ramach serwisu gwarancyjnego.pdf

Zalacznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w posępowaniu.pdf

Zalacznik 3 - Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.pdf

Zalacznik 4 - Wzór umowy część III SIWZ.pdf

Zalacznik 5 - Uzupełnienie SIWZ - pytania i odpowiedzi.pdf

Wzór umowy po aktualizacji.pdf

Formularz oferty po aktualizacji.pdf

Część II SIWZ- opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji.pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NAS

Informacje o firmie

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

  1. Piwonia 73

21-200 Parczew

NIP 539-000-26-98

REGON 030094147

Nr konta BS Parczew 19 8042 0006 0000 0185 2000 0010

Dla przesyłanych środków pieniężnych z zagranicy na rachunek złotowy w BS należy podać:
Rachunek klienta w formacie IBAN w BS
PL ……………………… – nr rachunku ZUK
kod SWIFT:   POLUPLPR

BNP Paribas Bank Polska Filia w Parczewie 55 2030 0045 1110 0000 0182 5140

Dla przesyłanych środków pieniężnych z zagranicy na rachunek złotowy w BNP Paribas należy podać:
Rachunek klienta w formacie IBAN w BNP Paribas
PL ……………………… – nr rachunku ZUK
kod SWIFT:   PPABPLPK

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie to jednoosobowa Spółka Samorządowa Gminy Parczew. Powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Parczewie
na podstawie uchwały Nr XV/102/92 z dnia 24 kwietnia 1992 r. Rady Miasta i Gminy w Parczewie.


Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym ą
KRS pod numerem 0000199190 w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie.


Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 8 093 700,00 zł