WNIOSKI HARMONOGRAMY

           Dział Administracji Domów Mieszkalnych

           Dział Energetyki Cieplnej


           ->    Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

           ->    Zlecenie na dostarczanie ciepła / Zmianę mocy zamówionej

           Dział Wodociągowy

           ->    Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

           ->   Zlecenie budowy przyłącza

              

          Dział Kanalizacji Sanitarnej

          Dział Komunalny

 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 2020

 


UWAGA

Zapraszamy po odbiór kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Parczew na 2021 r.
Kalendarze dostępne w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Piwonia 73 - pokój nr 1 i kasa.          ->  Miasto Parczew obowiązujący od 01.01.2021r.                           HARMONOGRAM 
          ->  Wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2021r. cz.1           HARMONOGRAM
          ->  Wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2021r. cz.2           HARMONOGRAM


          ->  Wioski Gminy Siemień obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM 1


 
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2021r. - posesje jednorodzinne  
          ->  Wioski Gminy Jabłoń obowiązujący od 01.01.2021r. - posesje wielorodzinne i niezamieszkałe
          ->  Wioski Gminy Jabłoń Zasady segregacji

 

          ->  Wioski Gminy Milanów obowiązujący od 01.01.2020r.                   HARMONOGRAM


          ->  FIRMY Gminy Sosnowica - firmy obowiązujący od 01.01.2019r
          ->  WIOSKI Gminy Sosnowica - firmy obowiązujący od 01.01.2019r
      

          ->  FIRMY Gminy Uścimów - firmy obowiązujący od 01.01.2019r 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNE INFORMACJE

         ->  NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOUNALNYCH 2018

          Obsługa Techniczna i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

           ->  Tu ściągniesz program Adobe Reader - konieczny do odczytania plików

 

 

 

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

 

 

 

29.06.2021


    ->  Informacja o wyborze oferty.pdf

 

 

 

 

27.05.2021


    ->  Informacja o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf

    ->  Informacja o ZMIANIE TERMINU składania i otwarcia ofert.pdf02.06.2021


 ->  Ogłoszenie o pracach remontowych na przepompowni ścieków ul. 1 .pdf


27.05.2021


    ->  Przetarg na zakup i dostawę pojemników SM-120
    ->  Informacja dot. postępowania przetargowego.pdf   
    ->  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    ->  Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx
    ->  Załącznik Nr 2 JEDZ.doc

    ->  Załącznik Nr 3 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej1.doc
    ->  Załącznik nr 4 Wzór umowy.docx

    ->  Załącznik Nr 5 Ilości i rodzaje pojemników.doc
    ->  Załącznik Nr 6 Oświadczenie RODO.doc
    ->  Pytania i odpowiedzi z dn. 27.05.2021.pdf   

 

 

11.12.2020

    ->  Informacja z otwarcia ofert i wybór najlepszej oferty 

 

15.10.2020

    ->  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE 

20.02.2019

Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


07.02.2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie

Ogłoszenie nr 54 z dn. 07.02.2019r. o zmianie ogłoszenia nr 50

  -> Informacje dla  odbiorców ciepła 2018

28.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Informacja o otwarciu ofert.pdf

27.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Ogłoszenie z dn. 26.11.2018r. o zmianie ogłoszenia nr 646464-N-2018.pdf

26.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.11.2018r.


Odpowiedzi_3.pdf
Zał nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków korekta z dn. 26.11.2018.doc

23.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Odpowiedzi na zapytania z dnia 16.11.2018r. zapytania z dn. 19.11.2018r. oraz zapytania z dn. 20.11.2018r.

Odpowiedzi_2.pdf
Rysunek uzupełniający - profil sieci.pdf

Decyzja-ZDP.pdf


20.11.2018

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.11.2018r. zapytania z dn. 14.11.2018r. oraz zapytania z dn. 15.11.2018r.

Odpowiedzi.pdf

09.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Dokumentacja Przetargowa

Ogłoszenie nr 646464.pdf
SIWZ-bud  kanalizacji sanit  w Wierzbówce i ul  Lipowej _4_.pdf
zał_nr_1-formularz ofertowy.pdf
zał nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków.pdf

zał. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

zał  nr 4  grupa kapitałowa.pdf
zał. nr 5-wykaz robót.pdf
zał  nr 6- Wzór Umowy -kan  san  w Wierzbówce i ul  Lipowa _3_.pdf

Dokumentacja Techniczna

STWiOR.pdf
Przedmiar robót.pdf
PB_SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ_WIERZBÓWKA.pdf

29.10.2018

Zaproszenie do skłądania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
za rok obrotowy 2018 i 2019

Zaproszenie.pdf

10.08.2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup pojazdu specjalistycznego

Rozstrzygniecie_przetargu.pdf

30.07.2018

Informacja o otwarciu ofert dotyczących przetargu na zakup pojazdu specjalistycznego

Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_WUKO.pdf

17.07.2018

Przetarg na zakup pojazdu specjalistycznego

Ogłoszenie nr 589959_zakup_pojazdu_specjalistycznego.pdf

SIWZ_zakup_pojazdu_specjalistycznego.pdf

Zal. nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow.pdf

Zal. nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc

Zal. nr 4a-Oswiadczenie o grupie kapitalowej.pdf

Zal. nr 4a-Oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc

Zal. nr 4b-Oswiadcznie o grupie kapitalowej.pdf

Zal. nr 4b-Oswiadcznie o grupie kapitalowej.doc

Zal. nr 6 - wzor umowy.pdf

Zal. nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

Zal. nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

Zal. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

Zal. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc

Zal. nr 5   -  Wykazu dostaw.pdf

Zal. nr 5   -  Wykazu dostaw.docx

 

07.06.2018

Dział Energetyki Cieplnej
Przetarg na zakup miału

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, WRAZ Z BUDOWĄ  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZEW

09.08.2017

Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, wraz z budowąsieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parczew". Część I "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Parczew".

29.06.2017

Zawiadomenie o wyborze oferty dotyczącej: Budowy sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków przy ulicy 11 Listopada w Parczewie.

05.06.2017

Zarzadzenie - powolanie komisji przetargowej.pdf
Protokol z otwarcia ofert przetargu na ROBOTY BUDOWLANE MOD. OCZ. S. WRAZ Z BUD.SIECI KAN. SANIT. W M. PARCZEW.pdf
Zestawienie zlozonych ofert.pdf
lista obecnosci.pdf

26.05.2017

Zmina SIWZ z dn. 26.05.2017.docx
SIWZ Oczyszczalnia  Kanalizacja- aktualizacjia z dn  26.05.2017.doc
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia z dn. 26.05.2017.pdf

1. Projekt Budowlano Wykonawczy aktualizacja 26-05-2017.rar
2. Projekt Wykonawczy 26-05-2017.rar
3. STWiOR aktualizacja 26-05-2017.rar
4. Zalaczniki 12 i 12a i 13  26-05-2017.rar

15.05.2017

Parczew parter ze ścianą wodną
Parczew wyposażenie przedmiar - akualizacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 4
Odpowiedz na zapytania z dnia 19.04.2017r.

28.04.2017
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

18.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedź do zapytania z dnia 12.04.2017

Odpowiedź do zapytania z dnia 11.04.2017


11.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu z dn. 10.04.2017 r.

Pytania z dn. 03.04.2017 r. i odpowiedzi

Dodatkowe przedmiary

05.04.2017  

Wyjaśnienie do zapytania z dni. 29.03.2017 r.

03.04.2017  

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dni. 21.03.2017 r.

Wezwanie do przystąpienia do odwołania z dn. 03.04.2017 r.

03.04.2017 

Zapytanie z dnia 03.04.2017 r.  

Wyjaśnienie z dnia 03.04.2017 r. 

27.03.2017


Ogłoszenie nr 51769 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.
Parczew: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Parczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dokumentacja Techniczna Część I

Dokumentacja Techniczna Część II

Dokumentacja Przetargowa


16.02.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: "Specjalista ds. inwestycji wod-kan" 


31.01.2017

Zawiadomienie o   wyborze oferty :Pełnienie usługi nadzoru"

18.01.2017

Protokół z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego na "Pełnienie usługi Menadżera projektu przy realizacji Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"  str.1,

str. 2,

str 3,

str. 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

11.01.2017

Protokół z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego na "Pełnienie usługi Nadzoru nwestorskiego nad realizacją Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" 

 

02.01.2017

Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi Menadżera Projektu przy realizacji projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Zalacznik nr 1  OFERTA 

Zalacznik nr 2  ZAKRES

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie

Zalacznik nr 4 Wykaz uslug

Zalacznik nr 5 UMOWA MENADZER

Oferta menadżer wersja edytowalna

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie edytowalne

Zalacznik nr 4 Wykaz uslug edytowalne

 

23.12.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg na: "Pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Zakres nadzoru

Załącznik 3 - Oświadczenie

Załącznik 4 - Umowa

Oświadczenie zaktualizowane

 

22.12.2016 r.

Zakład Usług Komunalnych zaprasza na przetarg: "Remont instalacji zabezpieczającej kotła WR -5 zgodny z dokumentacją uzgodnioną w UDT". 

Ogłoszenie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty

 

14.12.2016 r.

Zakład Usług Komunalnych zaprasza na przetarg  "Zakup i dostawa koparko-ładowarki"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik 1 - Formularz oferty

Zalacznik 1a- Oferta cennika usług serwisowych i części podlegających wymianie w ramach serwisu gwarancyjnego.pdf

Zalacznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w posępowaniu.pdf

Zalacznik 3 - Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.pdf

Zalacznik 4 - Wzór umowy część III SIWZ.pdf

Zalacznik 5 - Uzupełnienie SIWZ - pytania i odpowiedzi.pdf

Wzór umowy po aktualizacji.pdf

Formularz oferty po aktualizacji.pdf

Część II SIWZ- opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji.pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NAS

Informacje o firmie

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

  1. Piwonia 73

21-200 Parczew

NIP 539-000-26-98

REGON 030094147

Nr konta BS Parczew 19 8042 0006 0000 0185 2000 0010

Dla przesyłanych środków pieniężnych z zagranicy na rachunek złotowy w BS należy podać:
Rachunek klienta w formacie IBAN w BS
PL ……………………… – nr rachunku ZUK
kod SWIFT:   POLUPLPR

BNP Paribas Bank Polska Filia w Parczewie 55 2030 0045 1110 0000 0182 5140

Dla przesyłanych środków pieniężnych z zagranicy na rachunek złotowy w BNP Paribas należy podać:
Rachunek klienta w formacie IBAN w BNP Paribas
PL ……………………… – nr rachunku ZUK
kod SWIFT:   PPABPLPK

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie to jednoosobowa Spółka Samorządowa Gminy Parczew. Powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Parczewie
na podstawie uchwały Nr XV/102/92 z dnia 24 kwietnia 1992 r. Rady Miasta i Gminy w Parczewie.


Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym ą
KRS pod numerem 0000199190 w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie.


Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 8 093 700,00 zł

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew

NIP: 539-000-26-98

REGON: 030094147

Informacje o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616/79
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew NIP: 539-000-26-98 REGON: 030094147

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 83 355 12 68 lub 
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Plik do pobrania

 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 Parczew: zmodernizowana oczyszczalnia oddana do użytku - informacja w Radiu Lublin link

 

INFORMACJA O OCZYSZCZALNI CIEKÓW W PANORAMIE LUBELSKIEJ 04.10.2019r. 5:09 

 

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Parczewie jako beneficjent projektu współfinansowanego z środków Funduszy Europejskich informuje o funkcjonowaniu mechanizmu   umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu programu POIiŚ.
 
 
 
W celu zgłaszania nieprawidłowości lub nadużycia należy:
 
  1. a) skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej:http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
  2. b) lub wysłać zawiadomienie na adres poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miło nam poinformować o zakończeniu realizacji Projektu pn.  „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew” zrealizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0078/16-00 z dnia 10.10.2016 r., współfinansowanego z środków Unii Europejskiej ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w formie dotacji bezzwrotnej oraz z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pożyczki. Realizację Projektu zakończono dnia 31.12.2019 r.
 
Całkowita wartość Projektu wyniosła 26.443.685,44 PLN,
 
  • z czego 13.488.325,55 PLN sfinansowano z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
    w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska,
  • oraz 6.505.763,00 PLN sfinansowano z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.
W wyniku realizacji Projektu zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków w Parczewie, a także rozbudowano system
kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada w Parczewie, ul. Lipowej w Parczewie oraz m. Wierzbówka o łącznej długości sieci wynoszącej 6,27 km. Ponadto w ramach Projektu Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie dokonał zakupu nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni oraz kanalizacji.Zdjęcia z postępu prac – Listopad 2017 

 

  Fot. 1. Betonowanie płyty dennej reaktora (obiekt 3A)


Fot. 2. Szalowanie i zbrojenie ław fundamentowych budynku technicznego oczyszczalni.


 

  Fot. 3. Zbrojenie płyty dennej reaktora (obiekt 3B), zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian reaktora (obiekt 3A) Średnica reaktora 22 m, wysokość ścian 6,70m.

 

 Fot. 4. Budowa i zbrojenie ścian fundamentowych budynku technicznego.

 

 

 Fot. 5. Zbrojenie i szalowanie zbiornika wewnętrznego Ø 1,9 m na ścieki oczyszczone (reaktor – obiekt 3A).

 Fot. 6. Betonowanie płyty dennej reaktora (obiekt 3B).

 

  Zdjęcia z postępu prac – Wrzesień 2017

  
Fot. 1. Wytyczenie reaktorów biologicznych w terenie. Rozpoczęcie robót ziemnych.

 

 Fot. 2. Wykopy pod reaktory biologiczne.

 

 Fot. 3. Wykopy pod ławy fundamentowe budynku technicznego przy reaktorach.

 

 Fot. 4. Wykonanie podbudowy betonowej pod zbrojenie płyty dennej reaktora biologicznego (obiekt A).

 
Fot. 5. Wykonanie izolacji płyty fundamentowej z papy termozgrzewalnej. Rozpoczęcie prac zbrojarskich (reaktor – obiekt A)

 Fot. 6. Montaż zbrojenia płyty dennej.

 

 

 

 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew"

 

Miło nam poinformować, że w poniedziałek 10.10.2016r. w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale p. Kazimierza Kujdy –
Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz p. Marka Perlińskiego – Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie
została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”.

Planowana całkowita wartość projektu ma wynieść 25.989.026,44 PLN z czego 13.488.325,55 PLN zostanie sfinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt modernizacji
został opracowany przez Gminę Parczew, natomiast Zakłada Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie jest inwestorem przedmiotowej inwestycji oraz zajmuje się jej realizacją
i wdrażaniem.

W wyniku realizacji Projektu zmodernizowana, a w praktyce niemal całkowicie przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Dodatkowo zostanie rozbudowany system
kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada. Ponadto projekt obejmuje także zakupienie nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni oraz kanalizacji.

Zakres modernizacji obejmie m.in. budowę następujących nowych obiektów:

- budynku technicznego

- reaktorów biologicznych

- punktu zlewnego ścieków dowożonych

- budynku transportera osadu odwodnionego oraz pozostałą infrastrukturę

 

Modernizacja umożliwi również zmianę funkcji technologicznej w następującym zakresie przebudowy: pompownia ścieków surowych, zbiornika ścieków dowożonych, budynku
stacji odwadniania, budynku biurowo-socjalnego, budynku stacji dmuchaw, komory osadu czynnego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, planowanej przebudowie i zakupowi wyposażenia podwyższeniu ulegnie zdolność oczyszczająca obiektu. Modernizacja ma na celu również
usprawnienie eksploatacji i zwiększenie niezawodności działania całego systemu.  Po jej przeprowadzeniu, oczyszczalnia będzie spełniała wymogi Dyrektyw Unijnych dotyczących
jakości oczyszczania ścieków. Ukończenie Inwestycji planowane jest na I kwartał 2019r.