WNIOSKI HARMONOGRAMY

           Dział Administracji Domów Mieszkalnych

           Dział Energetyki Cieplnej


           ->    Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

           ->    Zlecenie na dostarczanie ciepła / Zmianę mocy zamówionej

           Dział Wodociągowy

           ->    Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

           ->   Zlecenie budowy przyłącza

           ->    WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

           ->    WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

           ->    Wypowiedzenie umowy o wywóz nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni ścieków/ zbiornika bezodpływowego

           ->    ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH ODBIORCY USŁUG

              

          Dział Kanalizacji Sanitarnej

          Dział Komunalny

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 2024

          ->  Miasto i wioski Gminy Parczew obowiązujący od 01.01.2024r               HARMONOGRAM 
       

         ->  Gmina Siemień - obowiązujący od 01.01.2024r.                                  HARMONOGRAM

         ->  Gmina Milanów - obowiązujący od 01.01.2024r.                                  HARMONOGRAM

         ->  Gmina Jabłoń posesje wielorodzinne - obowiązujący od 01.01.2024r.     HARMONOGRAM  

         ->  Gmina Jabłoń posesje jednorodzinne i niezamieszkałe  - obowiązujący od 01.01.2024r.   HARMONOGRAM  

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNE INFORMACJE

         ->  NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOUNALNYCH 2023

          Obsługa Techniczna i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

           ->  Tu ściągniesz program Adobe Reader - konieczny do odczytania plików