OGŁOSZENIA I PRZETARGI

30.04.2019


                                   Parczew, dnia 25.04.2019r.         

 

 

 

Ogłoszenie   o   zamówieniu   pn.   Dostawa   miału   węgla   kamiennego w  ilości  ok.    3.000Mg        wraz   z   transportem   do  ZUK  Parczew Spółka z o.o. na sezon grzewczy 2019/2020.

                                                      

 1. Nr sprawy 1/06/2019-miał
 2. Odbiorca Zakład Usług Komunalnych  Spółka z o.o. 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73, woj. Lubelskie,  Tel. / fax.: (083) 355-12-68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.zukparczew.pl
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień nie podlegających Prawu Zamówień Publicznych
 4. Przedmiot zamówienia Dostawa miału węglowego M II 22/16/06 w ilości ok. 3.000Mg wraz z transportem do ZUK Parczew Spółka z o.o. na sezon grzewczy 2019/2020  
 5. Termin dostaw : sukcesywnie, w miarę potrzeb Odbiorcy, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2020r.
 6. Zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 maja  2019 r. do godz. 1200 w siedzibie Odbiorcy : Zakład Usług Komunalnych  Spółka z o.o. 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73, sekretariat-osobiście lub przesłanie pocztą.
 7. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie ZUK Parczew ul. Piwonia 73  dnia 31 maja 2019r. o godzinie 12 30
 8. Miejsce realizacji Parczew ul. Polna 68
 9. Przesłanki i sposób wyboru Dostawcy

Mając na uwadze dobro i interes Spółki, Odbiorca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Dostawcy.

 1. Zamawiający dopuszcza zgodnie z § 16 Warunków Zamówienia  sobie prawo 

      do zmiany warunków przetargu przed terminem otwarcia ofert, swobodnego wyboru 

      oferty, zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru którejkolwiek oferty lub

       jego unieważnienia na każdym etapie (również po jego zakończeniu) bez podania

       przyczyn, a także możliwość prowadzenia z wybranymi Wykonawcami dodatkowych,

       protokołowanych, negocjacji.

 1. Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać po zgłoszeniu akcesu na wzięcie udziału w przetargu   w siedzibie Spółki, bądź na wniosek Dostawcy faxem/ e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni
 3.  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie – cena ( koszt )  85pkt , dostawa wagonowa 7pkt,    termin płatności 5pkt,dotychczasowa współpraca 3pkt
 4.  Osoba do kontaktu z Dostawcami:
  1. Grzegorz Jakimiuk – kierownik DEC Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      Specyfikację Warunków Zamówienia można otrzymać po skontaktowaniu się za pomocą    

        fax- u, maila lub pisemnie.

 

 

    Sporządził                                                                           Zatwierdzam

                                                                                                        Prezes

 

Grzegorz Jakimiuk                                                            Marek Perliński

    

 20.02.2019

Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf07.02.2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie


Ogłoszenie nr 54 z dn. 07.02.2019r. o zmianie ogłoszenia nr 50

24.01.2019


-> TARYFA WODNA - WCHODZI W ŻYCIE 01.02.2019r.


28.11.2018


->   
TARYFA DLA CIEPŁA NA ROK 2018 WAŻNA OD 14.12.2018 r

  -> Informacje dla  odbiorców ciepła 201828.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie


Informacja o otwarciu ofert.pdf27.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Ogłoszenie z dn. 26.11.2018r. o zmianie ogłoszenia nr 646464-N-2018.pdf


26.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.11.2018r.Odpowiedzi_3.pdf
Zał nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków korekta z dn. 26.11.2018.doc23.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Odpowiedzi na zapytania z dnia 16.11.2018r. zapytania z dn. 19.11.2018r. oraz zapytania z dn. 20.11.2018r.

Odpowiedzi_2.pdf
Rysunek uzupełniający - profil sieci.pdf

Decyzja-ZDP.pdf20.11.2018


Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.11.2018r. zapytania z dn. 14.11.2018r. oraz zapytania z dn. 15.11.2018r.

Odpowiedzi.pdf

09.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Dokumentacja Przetargowa

Ogłoszenie nr 646464.pdf
SIWZ-bud  kanalizacji sanit  w Wierzbówce i ul  Lipowej _4_.pdf
zał_nr_1-formularz ofertowy.pdf
zał nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków.pdf

zał. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

zał  nr 4  grupa kapitałowa.pdf
zał. nr 5-wykaz robót.pdf
zał  nr 6- Wzór Umowy -kan  san  w Wierzbówce i ul  Lipowa _3_.pdf

Dokumentacja Techniczna

STWiOR.pdf
Przedmiar robót.pdf
PB_SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ_WIERZBÓWKA.pdf29.10.2018

Zaproszenie do skłądania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
za rok obrotowy 2018 i 2019

Zaproszenie.pdf

10.08.2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup pojazdu specjalistycznego

Rozstrzygniecie_przetargu.pdf


30.07.2018

Informacja o otwarciu ofert dotyczących przetargu na zakup pojazdu specjalistycznego

Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_WUKO.pdf


17.07.2018

Przetarg na zakup pojazdu specjalistycznego

Ogłoszenie nr 589959_zakup_pojazdu_specjalistycznego.pdf

SIWZ_zakup_pojazdu_specjalistycznego.pdf

Zal. nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow.pdf

Zal. nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc

Zal. nr 4a-Oswiadczenie o grupie kapitalowej.pdf

Zal. nr 4a-Oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc

Zal. nr 4b-Oswiadcznie o grupie kapitalowej.pdf

Zal. nr 4b-Oswiadcznie o grupie kapitalowej.doc

Zal. nr 6 - wzor umowy.pdf

Zal. nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

Zal. nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

Zal. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

Zal. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc

Zal. nr 5   -  Wykazu dostaw.pdf

Zal. nr 5   -  Wykazu dostaw.docx

 

 

 

07.06.2018


Dział Energetyki Cieplnej
Przetarg na zakup miału

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, WRAZ Z BUDOWĄ  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZEW

 

09.08.2017

Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, wraz z budowąsieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parczew". Część I "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Parczew".

 

29.06.2017

Zawiadomenie o wyborze oferty dotyczącej: Budowy sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków przy ulicy 11 Listopada w Parczewie. 

 

05.06.2017

Zarzadzenie - powolanie komisji przetargowej.pdf
Protokol z otwarcia ofert przetargu na ROBOTY BUDOWLANE MOD. OCZ. S. WRAZ Z BUD.SIECI KAN. SANIT. W M. PARCZEW.pdf
Zestawienie zlozonych ofert.pdf
lista obecnosci.pdf

 

26.05.2017

Zmina SIWZ z dn. 26.05.2017.docx
SIWZ Oczyszczalnia  Kanalizacja- aktualizacjia z dn  26.05.2017.doc
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia z dn. 26.05.2017.pdf

1. Projekt Budowlano Wykonawczy aktualizacja 26-05-2017.rar
2. Projekt Wykonawczy 26-05-2017.rar
3. STWiOR aktualizacja 26-05-2017.rar
4. Zalaczniki 12 i 12a i 13  26-05-2017.rar

 

15.05.2017

Parczew parter ze ścianą wodną
Parczew wyposażenie przedmiar - akualizacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 4
Odpowiedz na zapytania z dnia 19.04.2017r.

28.04.2017
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

 

18.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedź do zapytania z dnia 12.04.2017

Odpowiedź do zapytania z dnia 11.04.2017
11.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu z dn. 10.04.2017 r.

Pytania z dn. 03.04.2017 r. i odpowiedzi

Dodatkowe przedmiary05.04.2017  

Wyjaśnienie do zapytania z dni. 29.03.2017 r.

03.04.2017  

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dni. 21.03.2017 r.

Wezwanie do przystąpienia do odwołania z dn. 03.04.2017 r.

 

03.04.2017 

Zapytanie z dnia 03.04.2017 r.  

Wyjaśnienie z dnia 03.04.2017 r. 

 

 

27.03.2017


Ogłoszenie nr 51769 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.
Parczew: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Parczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dokumentacja Techniczna Część I

Dokumentacja Techniczna Część II

Dokumentacja Przetargowa

 


16.02.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: "Specjalista ds. inwestycji wod-kan"

 

31.01.2017

 

Zawiadomienie o   wyborze oferty :Pełnienie usługi nadzoru"

18.01.2017

 

Protokół z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego na "Pełnienie usługi Menadżera projektu przy realizacji Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"  str.1,

str. 2,

str 3,

str. 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

11.01.2017

Protokół z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego na "Pełnienie usługi Nadzoru nwestorskiego nad realizacją Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" 

 

02.01.2017

Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi Menadżera Projektu przy realizacji projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

 

Zalacznik nr 1  OFERTA 

Zalacznik nr 2  ZAKRES

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie

Zalacznik nr 4 Wykaz uslug

Zalacznik nr 5 UMOWA MENADZER

Oferta menadżer wersja edytowalna

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie edytowalne

Zalacznik nr 4 Wykaz uslug edytowalne

 

23.12.2016 r.

 

Odpowiedzi na zapytania

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg na: "Pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Zakres nadzoru

Załącznik 3 - Oświadczenie

Załącznik 4 - Umowa

 

Oświadczenie zaktualizowane

 

22.12.2016 r.

 

Zakład Usług Komunalnych zaprasza na przetarg: "Remont instalacji zabezpieczającej kotła WR -5 zgodny z dokumentacją uzgodnioną w UDT". 

Ogłoszenie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty

 

14.12.2016 r.

 

Zakład Usług Komunalnych zaprasza na przetarg  "Zakup i dostawa koparko-ładowarki"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik 1 - Formularz oferty

Zalacznik 1a- Oferta cennika usług serwisowych i części podlegających wymianie w ramach serwisu gwarancyjnego.pdf

Zalacznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w posępowaniu.pdf

Zalacznik 3 - Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.pdf

Zalacznik 4 - Wzór umowy część III SIWZ.pdf

Zalacznik 5 - Uzupełnienie SIWZ - pytania i odpowiedzi.pdf

Wzór umowy po aktualizacji.pdf

Formularz oferty po aktualizacji.pdf

Część II SIWZ- opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji.pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty.pdf