MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z postępu prac – Listopad 2017 

 

  

 

Fot. 1. Izolacja ścian fundamentowych budynku technicznego.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 2. Zsypanie z zagęszczeniem przestrzeni między ścianami fundametowymi.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 3. Wyprowadzenie przewodów technologicznych podposadzkowych budynku technicznego oczyszczalni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fot. 4. Budowa ścian kondygnacji parteru budynku technicznego.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 5. Zbrojenie komory na odpływie ścieków oczyszczonych.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 6. Zbrojenie ściany zewnętrznej reaktora, wybetonowanie zbiornika wewnętrznego Ø 1,9 m na ścieki oczyszczone (obiekt 3B),
końcowe betonowanie ściany zewnętrznej reaktora (obiekt 3A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fot. 7. Ściana zewnętrzna reaktora po rozszalowaniu (obiekt 3A) Głębokość reaktora 6,70m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fot. 8. Reaktor (obiekt 3A) po wybetonowaniu i rozszalowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdjęcia z postępu prac – Październik 2017

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fot. 1. Betonowanie płyty dennej reaktora (obiekt 3A)

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 2. Szalowanie i zbrojenie ław fundamentowych budynku technicznego oczyszczalni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 3. Zbrojenie płyty dennej reaktora (obiekt 3B), zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian reaktora (obiekt 3A) Średnica reaktora 22 m, wysokość ścian 6,70m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 4. Budowa i zbrojenie ścian fundamentowych budynku technicznego.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 5. Zbrojenie i szalowanie zbiornika wewnętrznego Ø 1,9 m na ścieki oczyszczone (reaktor – obiekt 3A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Fot. 6. Betonowanie płyty dennej reaktora (obiekt 3B).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdjęcia z postępu prac – Wrzesień 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 1. Wytyczenie reaktorów biologicznych w terenie. Rozpoczęcie robót ziemnych.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fot. 2. Wykopy pod reaktory biologiczne.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fot. 3. Wykopy pod ławy fundamentowe budynku technicznego przy reaktorach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 4. Wykonanie podbudowy betonowej pod zbrojenie płyty dennej reaktora biologicznego (obiekt A).

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 5. Wykonanie izolacji płyty fundamentowej z papy termozgrzewalnej. Rozpoczęcie prac zbrojarskich (reaktor – obiekt A).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fot. 6. Montaż zbrojenia płyty dennej.

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Niezmiernie miło nam poinformować że w dniu 24.08.2017r. w obecności władz miasta została uroczyście podpisana
umowa pomiędzy Inwestorem ZUK Sp. z o.o. a Wykonawcą Instalbud Sp. z o.o. na Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Parczewie.

Poniżej kilka fotografii przedstawiających to ważne wydarzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Poniżej przedstawiamy widok na aktualne usytuowanie obiektu oczyszczalni który już wkrótce zostanie poddany modernizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Zdjęcie nr 1. Widok na teren oczyszczalni ścieków w m. Parczew. 

 

 

 

Zdjęcie nr 1 przedstawia widok na teren obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w m. Parczew. Oczyszczalnia obecnie pracuje w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.
Proces biologicznego oczyszczania poprzedzony jest oczyszczaniem mechanicznym na kratach i piaskowniku. Oczyszczalnia wyposażona jest w pompownię ścieków
z budynkiem socjalnym (C), budynek dmuchaw (D) oraz budynek kraty, odwadniania osadu z punktem zlewnym ścieków dowożonych (E).

Centralnie na zdjęciu nr 1 przedstawiony jest blok komór – główny obiekt technologiczny – (komora defosfatacji A1, osadu czynnego A2, stabilizacji osadu A3), zbiornik ścieków dowożonych A4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Zdjęcie nr 2. Widok bloku komór procesu technologicznego (A), osadnika końcowego (B), piaskownika (F).

 

 

Obecnie oczyszczalnia wyposażona jest w jeden żelbetowy radialny osadnik końcowy (B), w którym następuje rozdział ścieków oczyszczonych od osadu (zdjęcie nr 2). 

W ramach modernizacji zostaną wybudowane nowe obiekty. Powstaną dwa reaktory biologiczne z budynkiem technicznym. Zlokalizowane będą za pasem świerków
przed budynkiem energetycznym (obecnie teren zielony, zdjęcie nr 2 i 3). Ponadto zostanie wybudowany punkt zlewny ścieków dowożonych
(budynek stacji FEK-PAK i taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego) w pobliżu obecnego budynku dmuchaw, który to budynek zostanie przebudowany i przekształcony
na budynek garażowy. Do obecnego budynku odwadniania osadu zostanie dobudowany budynek transportera osadu odwodnionego.
Komora defosfatacji zostanie przebudowana na wiatę na osad odwodniony, komora osadu czynnego zostanie przebudowana na zbiorniki retencyjne wód deszczowych.
Wybudowany zostanie również budynek krat na pompowni ścieków surowych z częścią przyległą na transporter skratek.
Likwidacji ulegną budynek pompowni – część nadziemna socjalna, piaskownik oraz osadnik końcowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Zdjęcie nr 3. Budynek biurowo socjalny stan surowy (G) oraz stacja trafo - budynek energetyczny (H).

 

 

 

Oprócz budynków technologicznych zostanie przebudowany wyremontowany dla aktualnych potrzeb istniejący budynek biurowo-socjalny w stanie surowym zamkniętym
(widok na zdjęciu nr 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”


możliwe jest pod tym linkiem:

 

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew"

 

Miło nam poinformować, że w poniedziałek 10.10.2016r. w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale p. Kazimierza Kujdy –
Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz p. Marka Perlińskiego – Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie
została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”.

Planowana całkowita wartość projektu ma wynieść 25.989.026,44 PLN z czego 13.488.325,55 PLN zostanie sfinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt modernizacji
został opracowany przez Gminę Parczew, natomiast Zakłada Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie jest inwestorem przedmiotowej inwestycji oraz zajmuje się jej realizacją
i wdrażaniem.

W wyniku realizacji Projektu zmodernizowana, a w praktyce niemal całkowicie przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Dodatkowo zostanie rozbudowany system
kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada. Ponadto projekt obejmuje także zakupienie nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni oraz kanalizacji.

Zakres modernizacji obejmie m.in. budowę następujących nowych obiektów:

- budynku technicznego

- reaktorów biologicznych

- punktu zlewnego ścieków dowożonych

- budynku transportera osadu odwodnionego oraz pozostałą infrastrukturę

 

Modernizacja umożliwi również zmianę funkcji technologicznej w następującym zakresie przebudowy: pompownia ścieków surowych, zbiornika ścieków dowożonych, budynku
stacji odwadniania, budynku biurowo-socjalnego, budynku stacji dmuchaw, komory osadu czynnego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, planowanej przebudowie i zakupowi wyposażenia podwyższeniu ulegnie zdolność oczyszczająca obiektu. Modernizacja ma na celu również
usprawnienie eksploatacji i zwiększenie niezawodności działania całego systemu.  Po jej przeprowadzeniu, oczyszczalnia będzie spełniała wymogi Dyrektyw Unijnych dotyczących
jakości oczyszczania ścieków. Ukończenie Inwestycji planowane jest na I kwartał 2019r.