MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 Parczew: zmodernizowana oczyszczalnia oddana do użytku - informacja w Radiu Lublin link

 

INFORMACJA O OCZYSZCZALNI CIEKÓW W PANORAMIE LUBELSKIEJ 04.10.2019r. 5:09 

 

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Parczewie jako beneficjent projektu współfinansowanego z środków Funduszy Europejskich informuje o funkcjonowaniu mechanizmu   umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu programu POIiŚ.
 
 
 
W celu zgłaszania nieprawidłowości lub nadużycia należy:
 
  1. a) skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej:http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
  2. b) lub wysłać zawiadomienie na adres poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miło nam poinformować o zakończeniu realizacji Projektu pn.  „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew” zrealizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0078/16-00 z dnia 10.10.2016 r., współfinansowanego z środków Unii Europejskiej ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w formie dotacji bezzwrotnej oraz z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pożyczki. Realizację Projektu zakończono dnia 31.12.2019 r.
 
Całkowita wartość Projektu wyniosła 26.443.685,44 PLN,
 
  • z czego 13.488.325,55 PLN sfinansowano z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
    w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska,
  • oraz 6.505.763,00 PLN sfinansowano z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.
W wyniku realizacji Projektu zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków w Parczewie, a także rozbudowano system
kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada w Parczewie, ul. Lipowej w Parczewie oraz m. Wierzbówka o łącznej długości sieci wynoszącej 6,27 km. Ponadto w ramach Projektu Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie dokonał zakupu nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni oraz kanalizacji.Zdjęcia z postępu prac – Listopad 2017 

 

  Fot. 1. Betonowanie płyty dennej reaktora (obiekt 3A)


Fot. 2. Szalowanie i zbrojenie ław fundamentowych budynku technicznego oczyszczalni.


 

  Fot. 3. Zbrojenie płyty dennej reaktora (obiekt 3B), zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian reaktora (obiekt 3A) Średnica reaktora 22 m, wysokość ścian 6,70m.

 

 Fot. 4. Budowa i zbrojenie ścian fundamentowych budynku technicznego.

 

 

 Fot. 5. Zbrojenie i szalowanie zbiornika wewnętrznego Ø 1,9 m na ścieki oczyszczone (reaktor – obiekt 3A).

 Fot. 6. Betonowanie płyty dennej reaktora (obiekt 3B).

 

  Zdjęcia z postępu prac – Wrzesień 2017

  
Fot. 1. Wytyczenie reaktorów biologicznych w terenie. Rozpoczęcie robót ziemnych.

 

 Fot. 2. Wykopy pod reaktory biologiczne.

 

 Fot. 3. Wykopy pod ławy fundamentowe budynku technicznego przy reaktorach.

 

 Fot. 4. Wykonanie podbudowy betonowej pod zbrojenie płyty dennej reaktora biologicznego (obiekt A).

 
Fot. 5. Wykonanie izolacji płyty fundamentowej z papy termozgrzewalnej. Rozpoczęcie prac zbrojarskich (reaktor – obiekt A)

 Fot. 6. Montaż zbrojenia płyty dennej.

 

 

 

 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew"

 

Miło nam poinformować, że w poniedziałek 10.10.2016r. w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale p. Kazimierza Kujdy –
Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz p. Marka Perlińskiego – Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie
została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”.

Planowana całkowita wartość projektu ma wynieść 25.989.026,44 PLN z czego 13.488.325,55 PLN zostanie sfinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt modernizacji
został opracowany przez Gminę Parczew, natomiast Zakłada Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie jest inwestorem przedmiotowej inwestycji oraz zajmuje się jej realizacją
i wdrażaniem.

W wyniku realizacji Projektu zmodernizowana, a w praktyce niemal całkowicie przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Dodatkowo zostanie rozbudowany system
kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada. Ponadto projekt obejmuje także zakupienie nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni oraz kanalizacji.

Zakres modernizacji obejmie m.in. budowę następujących nowych obiektów:

- budynku technicznego

- reaktorów biologicznych

- punktu zlewnego ścieków dowożonych

- budynku transportera osadu odwodnionego oraz pozostałą infrastrukturę

 

Modernizacja umożliwi również zmianę funkcji technologicznej w następującym zakresie przebudowy: pompownia ścieków surowych, zbiornika ścieków dowożonych, budynku
stacji odwadniania, budynku biurowo-socjalnego, budynku stacji dmuchaw, komory osadu czynnego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, planowanej przebudowie i zakupowi wyposażenia podwyższeniu ulegnie zdolność oczyszczająca obiektu. Modernizacja ma na celu również
usprawnienie eksploatacji i zwiększenie niezawodności działania całego systemu.  Po jej przeprowadzeniu, oczyszczalnia będzie spełniała wymogi Dyrektyw Unijnych dotyczących
jakości oczyszczania ścieków. Ukończenie Inwestycji planowane jest na I kwartał 2019r.